Certifikace

  • Jakost svařování ČSN EN ISO 3834-2
  • Způsobilost výrobce pro výrobu ocelových konstrukcí ČSN EN 1090
  • Interní svařovací dozor IWE/EWE
  • Koncese kamionové dopravy